สิ่งที่น่าสนใจ

มาตรฐาน HACCP 2559

01 April 2016

HACCP คือ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในอาหาร โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และการควบคุมอันตรายที่เกิดจากชีวภาพ สารเคมี และกายภาพของการผลิตอาหารจากวัตถุดิบ การจัดหาและการดำเนินการ จนถึงการผลิต การจัดจำหน่าย และการบริโภคในขั้นตอนสุดท้าย

ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตได้รับใบรับรองด้านระบบความปลอดภัยในอาหารเรื่องการป้องกันในทุกขั้นตอนการผลิต การเก็บรักษา และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งได้รับการวิเคราะห์โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากจุลินทรีย์ กายภาพ และสารเคมี

HACCP CERTIFICATE

ย้อนกลับ

ข้อมูลที่ตั้ง

52 ถ. ทวีวงศ์
หาดป่าตอง อ. กระทู้
ภูเก็ต 83150

+66 (0) 76 370 200

แนะนำสถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามหาดป่าตองเพียงข้ามถนน และยังตั้งอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิง